رهبر انقلاب:‌ این نماز تفاوت می­کند با آن ذکر و یادی که تنها و در خلوت انجام بگیرد در این نمار تن­ها و دلهای مردم در کنار یکدیگر قرار می­گیرد لذا به این نماز می­گویند نماز وحدت آفرین حقیقت هم همین است.

طرح بنر صحبت رهبری درباره نماز جمعه را می توانید به قیمت 3000 تومان دانلود کنید...

حجم: 1.96 مگابایت

دریافت فایل